Ultrazvok pomaga definirati problem

V zdravstvu visoko tehnologijo uporabljajo za pomoč pri diagnozi in za preverjanju, kaj se dogaja v pacientovem telesu. Za pridobivanje slike notranjosti se uporablja ali ultrazvok ali rentgen. Za diagnozo se poleg teh dveh redkeje uporabljajo še diagnostične preiskave CT, MRI in PET. Izjemen napredek v tehnologiji je vzpodbudil tudi veliko napredovanje pri odkrivanju in zdravljenju bolezni. Če so te pravočasno odkrite, ima pacient veliko boljše možnosti za ozdravitev. O tem lahko pričajo specialisti iz ambulante Ultralab, ki pri svojem delu uporabljajo ultrazvok. Ljudje so vedno bolj osveščeni o najnovejših napravah in postopkih. Tudi lahko dostopnost do informacij je pripomogla k širjenju znanja.

Ultrazvok, ki ga boste razumeli

Na spletu lahko vsak, ki ima ali v lasti računalnik ali dostop do njega najde nešteto člankov o zdravju in področju medicine ter najnovejših aparatih. Najdejo se tudi takšni, ki so zapisani poljudno. Zato jih lahko razumejo tudi osebe, ki niso podrobno seznanjene z medicino. Ko se posameznik naroči na ultrazvok, pričakuje od zdravnika razumno pojasnilo k ugotovitvam. Kako zelo pomembno je, da pacient razume težavo, se zavedajo v ambulanti Ultralab. Bolnik je del procesa zdravstvene obravnave. Vedeti mora, čemu služi ultrazvok. Nadalje se mora zavedati, kako poteka pregled. Po zaključku pregleda ga je treba seznaniti s tem, kaj je pokazal ultrazvok.

Ultrazvok vas ne izpostavi sevanju

Če pregledani posameznik ne razume, kaj se z njim dogaja, ne bo znal dobro slediti navodilom zdravstvenega osebja. To lahko vodi v poslabšanje stanja. V nasprotju z drugimi aparati, ki nastopijo pozneje v procesu zdravljenja, je ultrazvok neškodljiv. Med preiskavo ni nihče izpostavljen škodljivemu sevanju. Slednjemu pa se ne gre izogniti, ko nastopi potreba po rentgenu. Obeta se, da bodo v Sloveniji uvedli tudi metodo PET, s katero se ugotavlja delovanje organov. S tem načinom se uspešno odkrivajo metastaze malignomov. Vidi se tudi, ali kemoterapija učinkuje, kot bi morala. Vsak človek je različen, zato vsak potrebuje prilagojeno zdravljenje. Od vseh naštetih metod je ultrazvok eden prvih korakov pri postavljanju diagnoze.

This entry was posted in Lepota in zdravje and tagged . Bookmark the permalink.