Ocena tveganja lahko zahteva tudi svojo obnovitev

Ob ustanovitvi podjetja pred leti ste poskrbeli za vse kar je takrat narekovala zakonodaja, tudi ocena tveganja za vaše podjetje je bila narejena. A od takrat je preteklo že kar nekaj časa, vaše podjetje se je razširilo, imate več zaposlenih, celo nove poslovne prostore in morda se je spremenilo še kaj v vašem podjetju.

Zaradi vseh teh sprememb ali morda zgolj zaradi novih zahtev v zakonu, vaša ocena tveganja kliče po obnovi. Ne odlašajte, saj v kolikor bo ocena tveganja narejena kot mora biti, glede na trenutno stanje v vašem podjetju, bodo delavci za vas ustvarili več dobička.

Ocena tveganja mora biti narejena še enkrat, če se v podjetju karkoli spremeni ali zgolj če je bila spremenjena zakonodaja na tem področju

Glavni trije razlogi zato, da se ocena tveganja izdela ponovno so:

  • če so se razmere v vašem podjetju toliko spremenile, da trenutni varnostni in preventivni ukrepi ne zadoščajo več oz. njihova ustreznost ni več pravilna;
  • če so se spremenili podatki in okoliščine na podlagi katerih je bila prva ocena tveganja narejena;
  • če obstajajo razlogi, ki narekujejo, da bi se morala obstoječa ocena tveganja dopolniti oz. razširiti.

Četrti razlog, ki pa ni nepomemben razlog pa je morebitna sprememba zakonodaje, saj četudi je ocena tveganja narejena, pa ni narejena v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, vam inšpektor lahko izreče kazen, ki pa na žalost ni nizka, tako kot nobena druga kazen, ki jo predpisuje kateri koli slovenski zakon.

Ocena tveganja sicer zagotavlja večje zadovoljstvo zaposlenih, saj strokovnjak skozi postopek ugotavlja morebitne nevarnosti za delavca na točno določenem delovnem mestu, kako pogosto je delavec na nekem delovnem mestu izpostavljen določeni nevarnost (npr. radiacija, …), strokovnjak tudi oceni ali je in če kakšna varnostna oprema je potrebna ter določi preventivne ukrepe za to delovno mesto, da se možnost poškodbe ali neke bolezni zmanjša na minimum, če se že ne povsem prepreči.

This entry was posted in Razno and tagged . Bookmark the permalink.