Na hitro o kemiji ter inštrukcijah

kemijaKemija je naravoslovni predmet s katerim se seznanimo že v osnovnih šolah. Preučuje sestavo snovi ter njene fizikalne lastnosti. V osnovnih šolah je zaobjeta precej splošno, kasneje pa se razdeli na bolj specifična področja. Sam predmet je zelo zanimiv saj se z kemijo srečujemo na vseh korakih v našem življenju.

Kemija kot jo poznamo danes se je razvila po takoimenovani kemijski revoluciji leta 1773. Poznamo veliko vrst omenjenega predmeta najbolj splošna razdelitev pa bi bila na organsko ter anorgansko kemijo. V osnovnih šolah predmet zajema predvsem osnovne pojme kemije ter spoznavanje veščin, ki so potrebne za eksperimente.

Sam predmet na osnovnih nivojih ni tako zahteven, sčasoma pa postaja vse bolj in prav lahko se zgodi, da učencu preprosto ne gre. Ob takem trenutku bi bile inštrukcije kemije najboljša rešitev, te so potrebne takrat ko učenec ne razume snovi, ima težave z računanjem, zapisom kemijskih enačb ali pa je zaradi različnih stvari dalj časa odsoten od pouka. Inštrukcije so namenjene učencem na različnih stopnjah znanja, poslužujejo se jih lahko tako osnovnošolci, kot tudi študentje ter dijaki.

Inštrukcije iz kemije pa niso primerne samo takrat, ko učenec snovi ne razume oz. je v zaostanku z učnim načrtom, primerne so tudi za razna tekmovanja ali željo po boljši oceni. Običajno se eksperimenti na inštrukcijah ne izvajajo, predela pa se vsa učna snov ter naloge, ki so potrebne za izvajanje kemijskih poskusov.

Ponudbo inštrukcij lahko najdete na spletnem portalu Najdi inštrukcije. Ta portal vam nudi enostaven dostop do individualnih ali skupinskih inštrukcij za različne predmete. Svetujem vam, da si ogledate omenjeno spletno stran, na strani boste zvedeli vse kar ste želeli vedeti o inštrukcijah, po enostavnem postopku pa se boste za slednje lahko tudi dogovorili.

This entry was posted in Izobraževanje and tagged , . Bookmark the permalink.