Kaj vse moraš vedeti o zdravstvenem zavarovanju v času študija?

Preverjanje zdravstvenega zavarovanja je še posebej nujno, ko dopolnite 26 let. Takrat se zadeve v povezavi s tem nekoliko spremenijo. Na začetku pa si poglejmo, kateri dve obliki zavarovanja poznamo v Sloveniji.

Obvezno zavarovanje

Obvezno zavarovanje mora imeti prav vsak državljan RS. Zanj je značilno, da krije večji del stroškov zdravljenja. Preostali del krije dopolnilno zavarovanje. Če si posameznik dopolnilnega zavarovanja ne uredi, potem preostali delež zdravstvene oskrbe plača sam. Če posamezna oseba nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, niti obveznega niti dopolnilnega, potem je 100 % samoplačnik, znesek pa je lahko astronomsko velik.

Dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je najbolje skleniti že zato, ker so doplačila zdravstvenih storitev lahko zelo visoka. S tem si zagotovimo kritje celotnih stroškov zdravstvenega zavarovanja.

Preverjanje zdravstvenega zavarovanja je postopek, ki nam pove, ali smo tako obvezno kot tudi dopolnilno oziroma dodatno zavarovani. Še posebej pa je preverjanje zavarovanja aktualno pri študentih, ki so starejši od 26 let.

Urejanje zavarovanja ob izgubi statusa ali dopolnitvi 26 let

Ko študentje izgubijo status ali ko dopolnijo 26 let, si morajo zdravstveno zavarovanje urediti sami. Obvezno zdravstveno zavarovanje si morajo urediti na zavarovalnici Vzajemna, Triglav ali Adriatic Slovenica. Številne koristne informacije v povezavi s tem lahko ves čas preverjajo na določenih spletnih straneh.

Prav vsi, ki ste obvezno in dodatno zavarovani, pa lahko svoje stanje preverite s pomočjo spleta ali s pomočjo SMS. Preko spleta se boste obrnili na stran e-Storitev. Pri tem morate poznati devetmestno ZZZS številko osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja.

This entry was posted in Lepota in zdravje and tagged , . Bookmark the permalink.